آدرس

ایران، تهران
Indigo Central 8,Al Manara,
Sheikh Zayed Road,Dubai,UAE

تلفن

09122338578
09192965404

ایمیل

sale@flp98.com
www.flp98.com

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه : ۸:۰۰ – ۲۰:۰۰
پنج شنبه و جمعه : ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰